O kongresu

osteoporozaU Hrvatskoj od osteoporoze boluje više od 250.000 žena, a više od 400.000 žena ima osteopeniju. Predviđa se da će u svijetu broj prijeloma zbog osteoporoze narasti na 8 milijuna u 2025. godini. U Europi se svakih 30 sekundi dogodi jedan osteoporotični prijelom, a dijagnosticira se samo 30-50% osteoporotičnih prijeloma kralježnice. Posljedica povećanja broja prijeloma je veliki stupanj invalidnosti i smrtnosti uz znatna materijalna izdavanja društva za kvalitetno liječenje posljedica osteoporoze. Iako su se spoznaje o osteoporozi unatrag nekoliko godina bitno proširile i među liječnicima i u populaciji, značenje bolesti je još uvijek nedovoljno istaknuto i zbog njezine velike prevalencije i zbog nedostupnosti dijagnostičkih metoda, te cijene lijekova koji se primjenjuju u njezinu liječenju. S obzirom na veličinu i slojevitost problema, postoji potreba da ovaj skup uglednih stručnjaka, u skladu s novim spoznajama revidira postojeće smjernice za dijagnostiku i liječenje osteoporoze.


PRIJAVA SAŽETAKA

Molimo da za prijavu sažeta koristite isključivo on-line obrazac. Rok za predaju obrasca je produžen do 23.10.2015.


PROFIL KONGRESA

Nacionalni kongres na kojemu svoje spoznaje prezentiraju vodeći hrvatski znanstvenici s područja vezanih uz nastanak i način liječenja osteoporoze.

VREDNOVANJE SKUPA

Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika HLK kategoriziralo je i vrednovalo stručni skup pod nazivom “8. hrvatski kongres o osteoporozi” i to kako slijedi:
Aktivno sudjelovanje: 15
Pasivno sudjelovanje: 10